Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Tarinakoru tmi
Y-tunnus: 1387320-6
Taipaleentie 244
01900 Nurmijärvi

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tarja Rantala
Puhelin: +358 45 6136811
Sähköposti: tarja.rantala@tarinakoru.fi

REKISTERIN NIMI

Tarinakorun tuotteiden verkkokauppa

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin sekä sivuston kehittämiseen. Rekisterin tietoja käytetään verkkokaupan tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja tilausten arkistointiin. Asiakasrekisterin tietoja käytetään tarjonnan kohdistamiseen, kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Tarinakorun uutiskirjeen tilaajaksi tai tilannut Tarinakorun verkkokaupasta. Uutiskirje lähetetään vain sen tilanneille.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS

Tarinakoru käyttää asiakasrekisterin tietoja vain omiin tarkoituksiinsa. Tarinakoru voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle yrityksille, jotka eivät toimi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS

Tarinakorun henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Ainoastaan Tarinakorun työntekijöillä ja sivujen ylläpitäjällä, ATK- rekisteriä käsittelevällä henkilöllä on oikeus ja pääsy tallennettuihin asiakastietoihin. Tietoihin pääsee vain käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tarinakoru
Tarja Rantala
Taipaleentie 244
01900 Nurmijärvi

Tarinakoru vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Tarinakorun verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 0456136811 tai kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse info@tarinakoru.fi

Tiedot tarkistettu 23.5.2018